Ωρολόγια Προγράμματα Εαρινού 2022A

Ανακοινώνονται τα Ωρολόγια Προγράμματα των ειδικοτήτων ανά εξάμηνο φοίτησης.

Τα μαθήματα για το Εαρινό εξάμηνο 2022Α αρχίζουν τη Δευτέρα 21 Φεβρουαρίου 2022 και διαρκούν έως 10 Ιουνίου 2022.
Δείτε το Χρονοδιάγραμμα Εαρινού εξαμήνου 2022A.

Β’ εξάμηνο

Δ’ εξάμηνο

Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη
Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr , Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr, Χάρτης →

Πασχαλινές Ευχές

Θερμές Ευχές

το φετινό Πάσχα και το Άγιο Φως της Ανάστασης
να καταυγάσει τις ψυχές όλων μας
και να φέρει Αγάπη, Ελπίδα και Ειρήνη.

Καλή Ανάσταση!

Τα ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 18 Απριλίου έως και 2 Μαΐου 2022

Έκτακτη Ενημέρωση

Τη Δευτέρα 11/04/’22, ώρα 16:15 – 18:40, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ (Θ) & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (Θ) της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (B’ εξ).
Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτή.

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας EYY2022

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας EYY2022

Το έτος 2022 έχει ανακηρυχθεί Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας, γεγονός – έναυσμα για μια διαδικασία αναστοχασμού σχετικά με το μέλλον της νεολαίας και την ενεργό συμμετοχή της στην οικοδόμηση της Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης του έργου δημιούργησε την επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού έτους Νεολαίας 2022 για τη χώρα μας:

www.youthdialogue.gr/european-youth-year-2022

Πρόκειται για έναν ιστότοπο που φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα κομβικό σημείο αναφοράς με στόχο την ενημέρωση των νέων για τις εκδηλώσεις, τις δραστηριότητες, καθώς και πάσης φύσης θέματα που αφορούν στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022. Στις ενότητές του φιλοξενούνται νέα, ανακοινώσεις και προσκλήσεις για εκδηλώσεις και δράσεις ,δελτία τύπου και προκηρύξεις ,καθώς και πλήθος άλλων χρήσιμων πληροφοριών οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την ενεργή συμμετοχή των νέων στο Ευρωπαϊκό έτος Νεολαίας 2022.

Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του ΥΠΑΙΘ, διά μέσου της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού, Εφαρμογής και Παρακολούθησης του Έργου, καλεί το προσωπικό, τους εκπαιδευτές και τους σπουδαστές σε όλα τα Ι.Ε.Κ. και Σ.Δ.Ε. της χώρας, αφενός να ενημερωθούν μέσω της ιστοσελίδας για τις δράσεις που διοργανώνονται/ θα διοργανωθούν και αφετέρου, στην περίπτωση υλοποίησης κάποιας σχετικής δράσης από μέρους τους, να απευθυνθούν, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας,στην Επιτροπή προκειμένου να γίνει η διάχυση της πληροφορίας.

Δείτε την Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού και Χρονοδιαγράμματος
του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας EYY2022

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής για το πλαίσιο της πράξης “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ”

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ”, του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. και Ι.Ι.ΕΚ. μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναρτηθεί η πρώτη έκδοση του Οδηγού Υλοποίησης και Εφαρμογής του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος, προς ενημέρωση και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών για την καταβολή του επιδόματος.

Δείτε τον Οδηγό Υλοποίησης και Εφαρμογής
και τη σχετική ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ” ΜΕ MIS 5131399

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανακοινώθηκε η λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών καθώς και επικαιροποίησης/διόρθωσης της αίτησης τους για τα ήδη ενταγμένα μέλη.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ‘ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (ΦΕΚ 3393Β’/2020) Υ.Α., την υπ’ αριθμ. K5/124304/06-10-2021 (ΦΕΚ 4622Β’/2021) Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην πρόσκληση.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησης τους.

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης θα ανακοινωθεί τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα νωρίτερα.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ.&Ν. →