Ωρολόγια Προγράμματα Φθινοπωρινού 2021Β

Ανακοινώνονται τα οριστικά Ωρολόγια Προγράμματα των ειδικοτήτων ανά εξάμηνο φοίτησης για την πρώτη εβδομάδα μαθημάτων.

Τα μαθήματα για το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021Β ξεκίνησαν τη Δευτέρα 18.10.2021 και διαρκούν έως 31.01.2022.
Δείτε το χρονοδιάγραμμα Φθινοπωρινού εξαμήνου 2021Β.

Α’ εξάμηνο

Γ’ εξάμηνο

Για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σε κάθε μάθημα αναφέρεται ο Αριθμός Αίτησης (α.α.) του εκπαιδευτή/τριας στο Μητρώο ΙΕΚ ενώ στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ θα αναρτώνται με τους α.α. και τα ονόματα.

Χώροι πραγματοποίησης μαθημάτων

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέχουν στα Ωρολόγια Προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιείται το μάθημα:
Τις ημέρες όπου αναφέρεται αίθουσα (αιθ.) τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στην αναφερόμενη αίθουσα στο κτίριο του 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου.
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 1ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Τις ημέρες όπου αναφέρεται εργ. 2ο Ε.Κ. τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο 2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου.

2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500 Γούρνες Πεδιάδας, Κρήτη
Χάρτης →

1ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Ιτάνου 40, Κηπούπολη,
τηλ. 2810323097,
eMail: ,
web: 1sek-irakl.ira.sch.gr , Χάρτης →

2ο Εργαστηριακό Κέντρο Ηρακλείου
Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς,
τηλ. 2810371153,
eMail: ,
web: 2sek-irakl.ira.sch.gr, Χάρτης →

Πρόγραμμα και Οδηγίες της Α’ φάσης Εξετάσεων Πιστοποίησης

Ανακοινώθηκε από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. το τροποποιημένο πρόγραμμα της Α’ φάσης των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 2021 η οποία πραγματοποιείται στις 20, 21, 27 & 28 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε το τροποποιημένο πρόγραμμα της Α’ φάσης (20, 21, 27 & 28 Νοεμβρίου 2021) πατώντας εδώ.

Μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε για:

 • Τις διευθύνσεις των Εξεταστικών Κέντρων, πατώντας εδώ.
 • Τις Οδηγίες προς Υποψήφιους των Εξετάσεων Πιστοποίησης, πατώντας εδώ.
 • Τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και τις προϋποθέσεις εισόδου στα Εξεταστικά Κέντρα, πατώντας εδώ.

Σημειώνεται ότι η εξέταση του Πρακτικού Μέρους, κατά την Α’ φάση, θα διεξαχθεί την ίδια μέρα με την εξέταση του Θεωρητικού Μέρους. Ενδεχομένως, το Πρακτικό Μέρος ορισμένων ειδικοτήτων να εξεταστεί σε περισσότερες από μία ημέρες.

Σε κάθε περίπτωση, για τον ακριβή τόπο και χρόνο των εξετάσεων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους, θα ενημερώνεστε μέσω της ειδικής εφαρμογής “Πού δίνω Εξετάσεις;”, μόλις αναρτηθεί και ενεργοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Η ενημέρωση θα αφορά αποκλειστικά τις ειδικότητες που εξετάζονται σε κάθε φάση.

Το Πρόγραμμα της Β’ και Γ’ φάσης των εξετάσεων θα αναρτηθεί το αμέσως προσεχές διάστημα.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση Σημαντική Ανακοίνωση Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2021

Μέτρα που εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.

Τα μαθήματα του εξαμήνου 2021Β πραγματοποιούνται δια ζώσης, δηλαδή με φυσική παρουσία όλων στους χώρους διδασκαλίας, καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών.

Έχει δημοσιευθεί η υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4187τΒ’/10-09-2021) που αφορά τη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 και κοινοποιούνται τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται κατά τη λειτουργία των Ι.Ε.Κ. περιγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’, άρθρα 10-17 (ΦΕΚ 4187τΒ’/10-09-2021).

Επιγραμματικά για όλους ισχύουν τα παρακάτω:

 • Υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.
 • Υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού  νόσησης από COVID-19 το τελευταίο εξάμηνο. Σε κάθε άλλη περίπτωση υποχρεούνται σε διαγνωστικό έλεγχο (Rapid ή PCR test) με δικής τους δαπάνη, δύο (2) φορές ανά εβδομάδα.
 • Οι πρακτικά ασκούμενοι και οι καταρτιζόμενοι σε χώρους εργασίας, τηρούν τα μέτρα που εφαρμόζονται και ισχύουν για τους εργαζόμενους στους χώρους εργασίας. Ειδικότερα, για τις δομές υγείας τηρούν υποχρεωτικά τις οδηγίες και τις κείμενες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.
 • Εκπαιδευτικές εκδρομές, μετακινήσεις, διαγωνισμοί, εκδηλώσεις και τελετές, επιτρέπονται και πραγματοποιούνται, λαμβανομένων υπόψη πάντοτε και των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν και εντός του πλαισίου που θα καθορίζεται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις κάθε φορά.
 • Τηρούνται γενικά μέτρα προστασίας, όπως τήρηση των μέγιστων δυνατών αποστάσεων μεταξύ όλων των προσώπων, πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα, συχνή και ορθή εφαρμογή υγιεινής χεριών και συχνός αερισμός χώρων, σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση.

Σημαντική Διευκρίνιση

Η προσέλευση των καταρτιζόμενων και των εκπαιδευτών στους χώρους εκπαίδευσης, θα επιτρέπεται εφόσον διαθέτουν:

 • Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
 • Πιστοποιητικό νόσησης από COVID-19 το τελευταίο εξάμηνο ή
 • Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου *.

Επισημάνσεις για τον εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο

Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος, διενεργείται δύο (2) φορές ανά εβδομάδα, έως σαράντα οκτώ (48) ώρες το αργότερο Δευτέρα και Πέμπτη αντίστοιχα από επαγγελματία υγείας ή ιδιωτική δομή της επιλογής τους και με δική τους δαπάνη.

Η επίδειξη του αποτελέσματος του αποτελέσματος διαγνωστικού ελέγχου (Rapid test ή PCR) θα διενεργείται κάθε Δευτέρα στο ΙΕΚ για τα τμήματα που έρχονται εκείνη τη μέρα και Τρίτη για τα τμήματα που έρχονται Τρίτη στο ΙΕΚ και ο 2ος κάθε Πέμπτη για όλα τα τμήματα, από τον εκπαιδευτή που έχει το πρώτο μάθημα της ημέρας (στο ΙΕΚ ή στα Ε.Κ.).


Σε περίπτωση απουσίας την ημέρα επίδειξης του αποτελέσματος του τεστ, αυτό θα προσκομίζεται την επόμενη ημέρα.
Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται ο πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης κάποιων εκ των παραπάνω πιστοποιητικών ή της παραπάνω βεβαίωσης, καταρτιζόμενοι και εκπαιδευτές, τότε δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή.

Παρακαλούμε όλους για τη σωστή τήρηση των μέτρων προστασίας και των σχετικών διατάξεων.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 4187τΒ’/10-09-2021) Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων … κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έναρξη Λειτουργίας Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ανακοινώθηκε η λειτουργία του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ με δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για ένταξη νέων μελών καθώς και επικαιροποίησης/διόρθωσης της αίτησης τους για τα ήδη ενταγμένα μέλη.

Νέοι υποψήφιοι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.ΙΕΚ, στην ιστοσελίδα: mitrooiek.minedu.gov.gr στην οποία θα επισυνάψουν όλα τα δικαιολογητικά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ ‘ αριθμ. Κ1/104717/10-08-2020 (ΦΕΚ 3393Β’/2020) Υ.Α., την υπ’ αριθμ. K5/124304/06-10-2021 (ΦΕΚ 4622Β’/2021) Τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης και στην πρόσκληση.

Επίσης τα ήδη ενταγμένα στο Μητρώο μέλη έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν στοιχεία της αίτησης τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης και επικαιροποίησης είναι από
3 Νοεμβρίου 2021 έως και 26 Νοεμβρίου 2021.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ.&Ν. →

Απαλλαγή από Μαθήματα εξαμήνου 2021Β

Οι καταρτιζόμενοι/ες οι οποίοι τεκμηριώνουν διακίωμα για την απαλλαγή τους από συγκεκριμένα μαθήματα, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία, συνοδευόμενη από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, μέχρι και την Παρασκευή 29/10/2021.

Σε όλες τις περιπτώσεις, για όλες τις κατηγορίες, απαιτείται η προσκόμιση:
α) συμπληρωμένη η αίτησης απαλλαγής από μάθημα (χορηγείται από τη Γραμματεία, συμπληρώνεται μία αίτηση για κάθε μάθημα),
β) φωτοαντίγραφο ταυτότητας και
γ) συμπληρωματικά ανά αίτηση τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Read more