Αποτελέσματα Φοίτησης Εαρινού εξαμήνου 2021Α

Ανακοινώνονται τα Αποτελέσματα Φοίτησης των Καταρτιζόμενων για το Εαρινό εξάμηνο 2021Α με τον Αριθμό Μητρώου (ΑΜΚ) κάθε καταρτιζόμενου.

Οι καταρτιζόμενοι/ες με χαρακτηρισμό φοίτησης “Ε” σε μάθημα δηλαδή επαρκή φοίτηση έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.

Σε περιπτώσεις ανεπαρκούς φοίτησης “Α” σε κάποιο μάθημα, συνεπάγεται επαναπαρακολούθηση του μαθήματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό που διέπει τη λειτουργία των ΙΕΚ και στην περίπτωση αυτή, ο/η καταρτιζόμενος/η δεν έχει δικαίωμα να προσέλθει στις τελικές εξετάσεις για το μάθημα αυτό.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να ενημερωθούν για τα Αποτελέσματα Φοίτησης ανά Ειδικότητα:

Δ’ εξάμηνο

  • Γραφιστική Εντύπου & Ηλεκτρονικών Μέσων | Αποτελέσματα Φοίτησης
  • Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής – Υπηρεσία Ορόφων – Εμπορευματογνωσία) | Αποτελέσματα Φοίτησης (θα ανακοινωθούν όταν λήξουν όλα τα μαθήματα)
  • Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων | Αποτελέσματα Φοίτησης

Β’ εξάμηνο

Διευκρινίσεις για την Πρακτική Άσκηση

Σύμφωνα με τα άρθρ 27 παρ.1 και 169 παρ. 14 του Ν.4763 (ΦΕΚ 254/τ. Α΄/ 21-12-2020) καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ Β’ 1807/2014 όπως ισχύει), η πρακτική άσκηση δύναται να εκκινήσει πριν την ολοκλήρωση του 4ου εξαμήνου εφόσον αυτό ορίζεται από τους οδηγούς κατάρτισης που εξακολουθούν να εφαρμόζονται.
Σε ότι αφορά στις προθεσμίες ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης, ισχύουν τα ακόλουθα:
Α) Το άρθρο 27 παρ.1 του Ν.4763/2020 προβλέπει ότι «…Η περίοδος της πρακτικής…πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση, εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από τη λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης…».
Β) Για όσους καταρτιζόμενους δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020) , ισχύει το άρθρο 48 παρ.3 του Ν.4777/2021 σύμφωνα με το οποίο: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27».

Αποφοίτηση – Απαλλαγή από Πρακτική – Ενάρξεις Πρακτικής Άσκησης

Α) Όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες του Δ’ εξαμήνου σκοπεύουν να καταθέσουν αίτηση απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση λόγω αποδεδειγμένης προϋπηρεσίας, και δεν το έχουν ήδη κάνει, θα πρέπει να καταθέσουν το αντίστοιχο αίτημα το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου ώστε να συμπεριληφθούν στις εκδόσεις Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) της 1ης Ιουλίου 2021.

Β) Καταρτιζόμενοι/ες του Δ’ εξαμήνου που μέχρι 30/6 έχουν ολοκληρώσει ή απαλλαγεί από την Πρακτική τους Άσκηση και μπορούν να αποφοιτήσουν, θα πρέπει να συμπληρώσουν μια αίτηση και να ζητήσουν την έκδοση Β.Ε.Κ. προσκομίζοντας στη Γραμματεία και δύο πρόσφατες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (έγχρωμες), επίσης το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου ώστε να συμπεριληφθούν στις εκδόσεις Β.Ε.Κ. της 1ης Ιουλίου 2021.

Γ) Μετά την ολοκλήρωση και του Β’ εξαμήνου όλοι/ες οι καταρτιζόμενοι/ες αποκτούν δικαίωμα για Πρακτική Άσκηση. Όσοι/ες θέλουν να κάνουν πρακτική από 1 Ιουλίου, θα πρέπει να έρθουν σε συνεννόηση με τον εργοδότη και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουνίου, ώστε να εκδοθούν οι αποφάσεις άμεσα με την έκδοση των αποτελεσμάτων του εξαμήνου και να προλάβουν οι εργοδότες πριν την 1η Ιουλίου να δηλώσουν τις πρακτικές στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Οι καταρτιζόμενοι/ες Β’ προς Γ’ εξάμηνο μπορούν να ζητήσουν 8ωρη πρακτική για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο και Σεπτέμβριο, ενώ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα εγκρίνονται 6ωρα προγράμματα.

Η πρακτική άσκηση περιγράφεται λεπτομερώς στον ιστότοπο του ΙΕΚ (https://2iek-irakl.ira.sch.gr/?page_id=107).

Όλα τα έντυπα βρίσκονται στον ιστότοπο του ΙΕΚ (https://2iek-irakl.ira.sch.gr/?page_id=14).

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε email (g2iekira@sch.gr) ή να απευθύνεστε τηλεφωνικά στο ΙΕΚ κατά τις ώρες γραμματείας (3-7 μμ) καθημερινά.

Δωρεάν διάθεση Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (Self Test)

Σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή ξανά η δωρεάν διάθεση Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου (Self Test) από τα φαρμακεία για τους/τις εκπαιδευτές/τριες και τους/τις δικαιούχους/ες καταρτιζόμενους/ες από Δευτέρα 31/5/2021 έως και το Σάββατο 5/6/2021.

Παραλαμβάνονται 2 tests κάθε φορά, ένα για κάθε βδομάδα. Η δήλωση του αποτελέσματος γίνεται στη πλατφόρμα: self-testing.gov.gr.

Υπενθυμίζουμε ότι υποχρέωση για τη διεξαγωγή selg test έχουν όσοι/ες συμμετέχουν σε δια ζώσης εκπαιδευτική δραστηριότητα (εκπαιδευτές/τριες, καταρτιζόμενοι/ες) και οι ασκούμενοι/ες που κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Ενημέρωση για τη διεξαγωγή μαθημάτων και διαδικασιών κατάρτισης από 24/05/2021

Σύμφωνα με την εγκύκλιο με Κ5/53712/14-05-2021, της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας σχετικά με την επανέναρξη της διά ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στα Ι.Ε.Κ. και τα οριζόμενα στις αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29696/13-05-2021(ΦΕΚ 1903/τΒ’) και Δ1α/Γ.Π.οικ.29922/13-05-2021 (ΦΕΚ 1944/τΒ’) κοινές υπουργικές αποφάσεις, σας ενημερώνουμε για τη συνέχιση των μαθημάτων και τη μερική επανέναρξη της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας στο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου, έως την ολοκλήρωση των μαθημάτων του Εαρινού εξαμήνου 2021Α:

Τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων συνεχίζουν να διενεργούνται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως κατάρτισης, με χρήση Σύγχρονης μεθόδου μέσω τηλεδιασκέψεων και Ασύγχρονης με την πλατφόρμα eClass του ΙΕΚ.

Η πλειοψηφία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων συνεχίζουν να διενεργούνται αποκλειστικά με μεθόδους εξ αποστάσεως κατάρτισης. Εξαίρεση αποτελούν τα εργαστηριακά μαθήματα συγκεκριμένων ειδικοτήτων τα οποία θα πραγματοποιούνται με δια ζώσης κατάρτιση με την ελάχιστη δυνατή επαφή των καταρτιζόμενων με κοινόχρηστο εξοπλισμό, υλικά, πάγκους εργασίας και επιφάνειες των εργαστηριακών χώρων.

Δείτε τα εργαστηριακά μαθήματα που θα διενεργούνται με δια ζώσης κατάρτιση στο άρθρο Ανανεωμένα Ωρολόγια Προγράμματα Εαρινού 2021A από Δευτέρα 24/05/2021

Οι τελικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών με ΕξΑΕ & δια ζώσης)και τυχόν επανεξετάσεις θα γίνουν ΜΟΝΟ με την εκπόνηση γραπτών εργασιών που θα δοθούν στους/στις καταρτιζόμενους/ες από τους/τις εκπαιδευτές/τριες και θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα του εξαμήνου.

Τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης όλων των κανόνων προστασίας και των μέτρων υγιεινής, όπως περιγράφονται στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και διοικητικού προσωπικού.

Όσον αφορά την Πρακτική Άσκηση μπορείτε να ενημερωθείτε από το άρθρο Επανέναρξη δυνατότητας πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης

Υπενθυμίζεται ότι ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους καταρτιζόμενους/πρακτικά ασκούμενους/εκπαιδευόμενους/σπουδαστές, τους εκπαιδευτές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ι.Ε.Κ. κατά τη διενέργεια των εργαστηριακών μαθημάτων και της πρακτικής άσκησης ή της διά ζώσης διδασκαλίας.

Δείτε το σχετικό άρθρο Yποχρέωση διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για την επαναλειτουργία των ΙΕΚ και τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης