Απαλλαγή πρακτικής άσκησης

Παρακαλούνται όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες ειδικοτήτων του Δ? εξαμήνου επιθυμούν να αναγνωρίσουν ενδεχόμενη προϋπηρεσία που έχουν στην ειδικότητα και να απαλλαγούν αντίστοιχα από την υποχρέωση πρακτικής άσκησης, να υποβάλλουν αντίστοιχο αίτημα στη γραμματεία του 2ου Δ.ΙΕΚ, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (ένσημα του ΙΚΑ ? 120 για πλήρη απαλλαγή ή τουλάχιστον 40 για μερική απαλλαγή).

 

Πρακτική Άσκηση καταρτιζομένων

Πρακτική Άσκηση & Απαλλαγή

Ισχύουσα Νομοθεσία:

Πρακτική Άσκηση σε:

Additional information