Προγράμματα

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής - Γ εξάμηνο

Βοηθός Φυσικοθεραπείας - Α εξάμηνο

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Α εξάμηνο

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής - Γ εξάμηνο

Τέχνη Φωτογραφίας - Γ εξάμηνο

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων 1 - Α εξάμηνο

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων 2 - Α εξάμηνο

 

 

Additional information