Προγράμματα

Αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των παρακάτω ειδικοτήτων:

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων - Τμήμα 1

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων - Τμήμα 2

Additional information