Ωρολόγια προγράμματα ειδικοτήτων εαρινού εξαμήνου 2017Α

Τα εβδομαδιαία ωρολόγια προγράμματα των ειδικοτήτων του 2ου Δ.ΙΕΚ για το εαρινό εξάμηνο 2017Α βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί.

Υπενθυμίζουμε ότι τα μαθήματα ξεκινάνε την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017.

Διαβάστε περισσότερα: Ωρολόγια προγράμματα ειδικοτήτων εαρινού εξαμήνου 2017Α

Αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των παρακάτω ειδικοτήτων:

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων - Τμήμα 1

Φύλακας Μουσείων & Αρχαιολογικών Χώρων - Τμήμα 2

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β

Η εξεταστική περίοδος του 2ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2016Β διαρκεί από την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017. Το πρόγραμμα για κάθε ειδικότητα διαμορφώνεται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα: Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου φθινοπωρινού εξαμήνου 2016Β

Χώροι διεξαγωγής μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016Β

Οι χώροι διεξαγωγής των μαθημάτων όλων των ειδικοτήτων του 2ου ΔΙΕΚ Ηρακλείου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Παρακαλούμε τους καταρτιζόμενους να ενημερωθούν.

Διαβάστε περισσότερα: Χώροι διεξαγωγής μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2016Β

Additional information