Παραλαβή Β.Ε.Κ. (2)

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Aυγούστου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο (2) πρόσφατων φωτογραφιών τύπου ταυτότητας.

Έκδοση Β.Ε.Κ.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), να προσκομίσουν στην Γραμματεία του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Β.Ε.Κ. είναι η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης είτε με απαλλαγή είτε με πρακτική άσκηση.

Όρια απουσιών

Παρακάτω παρουσιάζονται τα όρια απουσιών ανά Ειδικότητα και Μάθημα που αντιστοιχούν στο μέγιστο σύνολο των ωρών που δικαιούται κάποιος καταρτιζόμενος ν' απουσιάσει ανά μάθημα -και όχι στο σύνολο- κατά τη διάρκεια όλου του εξαμήνου.

Όρια απουσιών εαρινού εξαμήνου 2016Α

Παρακάτω παρουσιάζονται τα όρια απουσιών ανά Ειδικότητα και Μάθημα που αντιστοιχούν στο μέγιστο σύνολο των ωρών που δικαιούται κάποιος καταρτιζόμενος ν' απουσιάσει ανά μάθημα -και όχι στο σύνολο- κατά τη διάρκεια όλου του εαρινού εξαμήνου 2016Α.

Διαβάστε περισσότερα: Όρια απουσιών εαρινού εξαμήνου 2016Α

Έναρξη μαθημάτων φθινοπωρινού εξαμήνου 2015Β

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β θα ξεκινήσουν την προσεχή Τετάρτη 25/11/2015. Θα αναρτηθεί σταδιακά μέχρι τότε το πρόγραμμα των καταρτιζομένων για κάθε ειδικότητα.

Additional information