Αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα-14.10.2016

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες των ειδικοτήτων Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής και Τέχνη Φωτογραφίας να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματά τους.

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής - πρόγραμμα

Τέχνη Φωτογραφίας - πρόγραμμα

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ 2016Β

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. για το χειμερινό εξάμηνο 2016Β στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

 

Παρακαλούνται οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ να προσέρχονται από σήμερα, Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016, στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

 

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.

 

Οι υποψήφιοι που το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις των ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

 

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στα ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Παραλαβή Β.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Ιουνίου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. 2016

Αναρτήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσμα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου πέτυχαν από σήμερα 21-09-2016 έως και την Δευτέρα 26-09-2016.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ. οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λ.π.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Παραλαβή Β.Ε.Κ. (2)

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Aυγούστου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο (2) πρόσφατων φωτογραφιών τύπου ταυτότητας.

Additional information