Αποτελέσματα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ. 2016

Αναρτήθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης τα αποτελέσμα επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να εγγραφούν στο Δ.Ι.Ε.Κ. όπου πέτυχαν από σήμερα 21-09-2016 έως και την Δευτέρα 26-09-2016.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Δικαιολογητικά

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους Δ.Ι.Ε.Κ. οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β΄κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λ.π.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία)
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).

 

Παραλαβή Β.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Ιουνίου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Έκδοση Β.Ε.Κ.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), να προσκομίσουν στην Γραμματεία του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Β.Ε.Κ. είναι η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης είτε με απαλλαγή είτε με πρακτική άσκηση.

Παραλαβή Β.Ε.Κ. (2)

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Aυγούστου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο (2) πρόσφατων φωτογραφιών τύπου ταυτότητας.

Όρια απουσιών εαρινού εξαμήνου 2016Α

Παρακάτω παρουσιάζονται τα όρια απουσιών ανά Ειδικότητα και Μάθημα που αντιστοιχούν στο μέγιστο σύνολο των ωρών που δικαιούται κάποιος καταρτιζόμενος ν' απουσιάσει ανά μάθημα -και όχι στο σύνολο- κατά τη διάρκεια όλου του εαρινού εξαμήνου 2016Α.

Διαβάστε περισσότερα: Όρια απουσιών εαρινού εξαμήνου 2016Α

Additional information