Καταρτιζόμενοι

Όρια απουσιών

 

ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ/

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

15%

20%

1

15

2

3

2

30

5

6

3

45

7

9

4

60

9

12

5

75

11

15

7

105

16

21

14

210

32

42

16

240

36

48

 

Additional information