Καταρτιζόμενοι

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ 2016Β

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. για το χειμερινό εξάμηνο 2016Β στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

 

Παρακαλούνται οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ να προσέρχονται από σήμερα, Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016, στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

 

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.

 

Οι υποψήφιοι που το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις των ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

 

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στα ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Additional information