Καταρτιζόμενοι

Παραλαβή Β.Ε.Κ. (2)

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Aυγούστου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Επισημαίνουμε ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση δύο (2) πρόσφατων φωτογραφιών τύπου ταυτότητας.

Additional information