Καταρτιζόμενοι

Παραλαβή Β.Ε.Κ.

Οι καταρτιζόμενοι του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ Ηρακλείου που έχουν απαλλαχθεί από την Πρακτική Άσκηση και όσοι την έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 15 Ιουνίου 2016, μπορούν να προσέλθουν στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. για να παραλάβουν την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) από την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 στις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού.

Additional information