Καταρτιζόμενοι

Έκδοση Β.Ε.Κ.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν την έκδοση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.), να προσκομίσουν στην Γραμματεία του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση Β.Ε.Κ. είναι η ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης είτε με απαλλαγή είτε με πρακτική άσκηση.

Additional information