Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψήφιων καταρτιζόμενων

Στο σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr 

γίνεται η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να εγγραφούν, μετά από διαδικασία επιλογής, στο Α’ εξάμηνο ειδικοτήτων που έχουν προκηρυχθεί στα Δημόσια ΙΕΚ (Δ.ΙΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το εξάμηνο κατάρτισης 2017Β.

Το ηλεκτρονικό σύστημα ανοίγει τη Παρασκευή 25/08/2017 και ώρα 14:00 και θα κλείσει τη Παρασκευή 01/09/2017 και ώρα 10.00.

Δείτε και την ανακοίνωση της ΓΓΔΒΜΝΓ.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις νέες ειδικότητες ανά ΙΕΚ.

Αλλαγές σε ωρολόγια προγράμματα-14.10.2016

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες των ειδικοτήτων Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής και Τέχνη Φωτογραφίας να ενημερωθούν για τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματά τους.

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής - πρόγραμμα

Τέχνη Φωτογραφίας - πρόγραμμα

Αποτελέσματα τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων ΔΙΕΚ 2016Β

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της τελικής επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων Δ.Ι.Ε.Κ. για το χειμερινό εξάμηνο 2016Β στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.

 

Παρακαλούνται οι ΝΕΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ να προσέρχονται από σήμερα, Παρασκευή 30/09/2016 μέχρι και την Τρίτη 04/10/2016, στα αντίστοιχα Δ.Ι.Ε.Κ. για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

 

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους.

 

Οι υποψήφιοι που το όνομά τους εμφανίζεται στις καταστάσεις των ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

 

Όσοι υποψήφιοι έχουν ήδη εγγραφεί στα ΔΙΕΚ με τα προηγούμενα αποτελέσματα δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία περαιτέρω ενέργεια.

Additional information