Ειδικότητες

Έναρξη εγγραφών στις ειδικότητες Γ εξαμήνου

Οι εγγραφές των καταρτιζομένων και όσων πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης στο Γ' εξάμηνο θα αρχίσουν την προσεχή Δευτέρα 19/9/2016 τις ώρες εξυπηρέτησης του κοινού. Για την κατάταξη στο Γ εξάμηνο χρειάζεται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

  • φωτοτυπία απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ,ΕΠΑΣ ή ΤΕΕ Β κύκλου, όπου αναγράφεται ο τίτλος του τομέα και της ειδικότητας
  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Στο Γ εξάμηνο θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

  • Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
  • Τέχνη Φωτογραφίας
  • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής.

Additional information