Εγγραφές Καταρτιζόμενων Γ’ φάσης

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι παρατείνεται η δυνατότητα εγγραφών καταρτιζομένων μέχρι και τη Δευτέρα 01/10/2018.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι δεν έκαναν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής, να προσέλθουν απαραιτήτως έως την Δευτέρα 01/10/2018, και ώρα 20:00 στo 2o Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Οι ειδικότητες του 2o Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου στις οποίες υπάρχει δυνατότητα εγγραφής σε αυτή τη φάση είναι οι παρακάτω:

 1. Βοηθός Φαρμακείου  |  Οδηγός Σπουδών
 2. Βοηθός Φυσικοθεραπείας  |  Οδηγός Σπουδών
 3. Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων  |  Οδηγός Σπουδών
 4. Στέλεχος Ασφάλειας, Πρόσωπων και Υποδομών  |  Οδηγός Σπουδών
 5. Τέχνη Φωτογραφίας  |  Οδηγός Σπουδών
 6. Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία Υποδοχής- Υπηρεσία Οροφών-Εμπορευματογνωσία)  |  Οδηγός Σπουδών

Κατά την προσέλευσή τους στο ΙΕΚ, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Aίτηση Εγγραφής.
 2. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή Διαβατηρίου τους.
 3. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.).

Σημείωση: Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014).

Κατάταξη Αποφοίτων και Καταρτιζομένων ΙΕΚ καθώς και άλλων δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι για κατάταξη στις ειδικότητες του ΙΕΚ για το εξάμηνο 2018Β, ως απόφοιτοι ή καταρτιζόμενοι ΙΕΚ καθώς και άλλων δομών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, να προσέλθουν στo 2o Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για να υποβάλουν Αίτηση Κατάταξης έως την Παρασκευή 28/09/2018, και ώρα 20:00.

 1. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης, στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν.
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση κατάταξης (δίνεται από τη Γραμματεία)
  2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου
  4. Αντίγραφο ΒΕΚ
 2. Οι καταρτιζόμενοι ΙΕΚ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης, στο ΙΕΚ που φοιτούν ή στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να καταταγούν κατά το τρέχον εξάμηνο.
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση κατάταξης (δίνεται από τη Γραμματεία)
  2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου
 3. Οι πτυχιούχοι ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ υποβάλλουν αίτηση κατάταξης, στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν.
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση κατάταξης (δίνεται από τη Γραμματεία)
  2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Αντίγραφο Πτυχίου ειδικότητας (ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ,ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, εξειδίκευσης ΕΠΛ)
 4. Οι αιτήσεις κατατάξεων για συνέχιση της φοίτησης παλαιών καταρτιζομένων ΙΕΚ (δεν αφορά εκείνους που φοιτούν ήδη), στις αντίστοιχες νέες ειδικότητες, υποβάλλονται στα ΙΕΚ που ενδιαφέρονται να φοιτήσουν.
  Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

  1. Αίτηση κατάταξης (δίνεται από τη Γραμματεία)
  2. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας/διαβατηρίου
  3. Ατομικό δελτίο καταρτιζομένου

Επιτυχόντες Επιλογής Β’ Φάσης

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκαν οι Επιτυχόντες Β Φάσης της επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. (εδώ).
Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Δευτέρα 24/09/2018 στις 21:00 μ.μ. για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.
Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες εγγραφής από τη σχετική ανακοίνωση της Α’ φάσης πατώντας εδώ.
Οι ώρες προσέλευσης για την εγγραφή των επιτυχόντων στο 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου είναι 14:00 – 20:00. Τα δικαιολογητικά είναι ίδια με αυτά της προηγούμενης φάσης.

Εγγραφές Επιτυχόντων υποψηφίων Καταρτιζομένων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες υποψήφιοι της Α’ φάσης στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Τρίτη 18-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ. (κατόπιν της νέας παράτασης που δόθηκε από την ΓΓΔΒΜ) , στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής, διαφορετικά θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες εγγραφής από τη σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Οι ώρες προσέλευσης για την εγγραφή των επιτυχόντων στο 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου είναι 14:00 – 20:00. Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

 • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
 • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
 • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
 • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Επανεγγραφές στο Γ’ εξάμηνο

Σχετικά με ερωτήματα αναφορικά με το χρονικό διάστημα των επανεγγραφών των καταρτιζόμενων όλων των ειδικοτήτων του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου στο Γ’ εξάμηνο, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί εν ευθέτω χρόνο σχετική ανακοίνωση.