Οργανόγραμμα

Διευθύντρια
Μαρία Αγγελιδάκη, ΠΕ02 Φιλόλογος

 

Υποδιευθυντής
Μάνος Πουλάκης, ΠΕ19 Πληροφορικός

 

Γραμματεία
Ρωξάνη Γραφανάκη, ΠΕ19 Πληροφορικός