Οργανόγραμμα

Διευθυντής
Ευάγγελος Κατής, ΠΕ86 Πληροφορικός

 

Υποδιευθυντής
Μάνος Πουλάκης, ΠΕ86 Πληροφορικός

 

Γραμματεία
Ρωξάνη Γραφανάκη, ΠΕ86 Πληροφορικός