Νομοθεσία

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε αποφάσεις και νομοθεσία που αφορούν στη λειτουργία των Ι.Ε.Κ.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

  • Κανονισμός Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. (Υ.Α. 5954/2014)
  • Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων ΙΕΚ (Υ.Α. 139931/2015)
  • Εγκύκλιος Πρακτικής Άσκησης (K1/146931/2015)
  • Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. (Υ.Α. Κ1/54877/2017)

ΟΑΕΔ – ΑΝΕΡΓΙΑ

  • Ανεργία και κατάρτιση 2018 (Άρθρο 34 Ν. 4554/2018)
  • Εγκύκλιος ΟΑΕΔ για κατάρτιση και ανεργία 2017 (ΑΔΑ: Ω4ΣΠ4691Ω2-ΝΞ6)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

  • Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. (Υ.Α. Κ1/122450/2018)