Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου:

Ταχυδρομικά

2ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου
Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών
ΤΚ 71500
Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης

Τηλεφωνικά

(+30) 2810 762762, 2810 762722

Με φαξ

(+30) 2810 762422

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)

g2iekira[στο]sch.gr , όπου [στο] αντικαταστήστε με το @