Απαλλαγή από Πρακτική Άσκηση – ‘Εκδοση Β.Ε.Κ.

Παρακαλούνται όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες επιθυμούν να ζητήσουν την ολική ή μερική απαλλαγή τους από την Πρακτική Άσκηση, να καταθέσουν μέχρι τέλος Μαΐου 2018 τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη γραμματεία του ΙΕΚ.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο Πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης (ενότητα Απαλλαγή).

Όσοι/ες καταρτιζόμενοι/ες φοιτούν στο Δ’ εξάμηνο και έχουν ήδη απαλλαγεί ή θα απαλλαγούν ολικά από την πρακτική άσκηση, θα πρέπει να φέρουν στη γραμματεία 2 έγχρωμες φωτογραφίες για να εκδοθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισής (Β.Ε.Κ.) τους στο τέλος του εξαμήνου.