Πρακτική Άσκηση στην εταιρεία MANDIS

Η εταιρεία Mandis με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, δίνει την δυνατότητα σε νέους και νέες να κάνουν τα πρώτα βήματα της καριέρας τους. Γι αυτό το λόγο προσκαλούμε όσους σπουδαστές του 2ου ΔΙΕΚ ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε μια εταιρεία με όραμα, σύγχρονο τρόπο λειτουργίας και συνεχώς εξελισσόμενες υποδομές, να αποστείλουν τα στοιχεία τους όπως ορίζεται παρακάτω.
Στόχος της πρόσκλησης, είναι να επανδρωθεί η εταιρεία μας με το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, γι αυτό και προωθούμε άμεσα τους ικανούς ασκούμενους ώστε να συνεχίσουν την εργασία μετά το πέρας της πρακτικής.
Οι αποδοχές διαρθρώνονται βάση της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από ορισμένες θέσεις, στις οποίες, εκτός από την βασική αμοιβή, επιδοτείται επιπλέον bonus παραγωγικότητας.

ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Πληροφορική
Πωλήσεις
Δημόσιες σχέσεις
Marketing
Γραφιστική
Multimedia
Διοίκηση
Εξυπηρέτηση πελατών
Χρηματοκονομικά
Λογιστικά
Μηχανογραφημένο Λογιστήριο
Μηχανικοί Αυτοκινήτων
Τεχνικοί πάσης φύσεως
Μηχανικοί πάσης φύσεως

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αποστείλετε τα στοιχεία*:
1) Όνομα
2) Επώνυμο
3) Ειδικότητα
4) Ημερομηνία Γέννησης
5) Ίδρυμα φοίτησης
6) Τηλέφωνο (κατά προτίμηση κινητό)
7) Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας
Καθώς και το βιογραφικό σας στο email career@mandis.gr
Σε περίπτωση που δεν έχετε βιογραφικό, μπορείτε να δημιουργήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
*Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για την ευκολότερη διαλογή των υποψηφίων και δεν διαμοιράζονται σε τρίτα μέρη.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων: Γεώργιος Μανουσαρίδης, 6953020020, career@mandis.gr