Εγγραφές Επιτυχόντων υποψηφίων Καταρτιζομένων των Δημόσιων Ι.Ε.Κ.

Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες υποψήφιοι της Α’ φάσης στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης. Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Τρίτη 18-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ. (κατόπιν της νέας παράτασης που δόθηκε από την ΓΓΔΒΜ) , στα αντίστοιχα ΔΙΕΚ για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής, διαφορετικά θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις οδηγίες εγγραφής από τη σχετική ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Οι ώρες προσέλευσης για την εγγραφή των επιτυχόντων στο 2ο ΔΙΕΚ Ηρακλείου είναι 14:00 – 20:00. Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  • Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
  • Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)  και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
  • Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
  • Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου). Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Επανεγγραφές στο Γ’ εξάμηνο

Σχετικά με ερωτήματα αναφορικά με το χρονικό διάστημα των επανεγγραφών των καταρτιζόμενων όλων των ειδικοτήτων του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου στο Γ’ εξάμηνο, σας ενημερώνουμε ότι θα αναρτηθεί εν ευθέτω χρόνο σχετική ανακοίνωση.

Παράταση λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις νέες ειδικότητες φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β

Σας ενημερώνουμε ότι δόθηκε παράταση στην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων. Το σύστημα θα δέχεται αιτήσεις έως την Τετάρτη 05-09-2018 στις 15:00 το μεσημέρι.

Δείτε την ανακοίνωνη πατώντας εδώ

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις νέες ειδικότητες φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β

Ανακοινώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης η έναρξη των ηλεκτρονικών αιτήσεων για τις νέες ειδικότητες του φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β.

Δείτε την ανακοίνωση πατώντας εδώ.

Οι νέες ειδικότητες του 2ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου βρίσκονται εδώ.

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν βγουν τα αποτελέσματα (άμεσα) θα πρέπει να προσέλθετε στο ΙΕΚ που έχετε επιτύχει με τα δικαιολογητικά σας και να κάνετε εγγραφή.

Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2018

Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνει την υποβολή αιτήσεων για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης Περιόδου 2018.

Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες πατώντας εδώ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 14 Αυγούστου έως και 3 Σεπτεμβρίου 2018.