Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών/τριών φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β και εαρινού εξαμήνου 2019Α

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές/τριες που δηλώνουν το 2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ως πρώτη επιλογή και συνεπώς θα καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους σε αυτό, ότι οι ημερομηνίες υποβολής των φακέλων τους είναι από 17  έως και 28 Αυγούστου 2018 10:00-14:00 καθημερινά.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες, για τη διευκόλυνση της διοικητικής επαλήθευσης που θα ακολουθήσει, να καταθέτουν μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη μοριοδότησή τους, με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία ο εκπαιδευτής/τρια θέλει να καταθέσει μαζί με την αίτησή σου, και τα οποία δεν αναφέρονται στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, μπορούν να κατατεθούν μετά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ρητά στη μοριοδότηση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών δημοσίων Ι.Ε.Κ. χειμερινού εξαμήνου 2018Β & εαρινού εξαμήνου 2019Α

Ανακοινώθηκε σήμερα 3/8/2018 από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο 2018Β, εαρινό εξάμηνο 2019Α).

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση και να κατεβάσετε την πρόσκληση πατώντας εδώ.

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων 1ης περιόδου 2018

Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώθηκαν σήμερα 3/8/2018 τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της 1ης περιόδου 2018.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο πατώντας εδώ.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ)

Δημοσιεύτηκαν σε Φ.Ε.Κ. τα νέα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ (3007/τ.Β’/25-7-2018) πατώντας εδώ.

Εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2018

Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώνονται οι εξετάσεις Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη Τυπικής Εκπαίδευσης (1η περίοδος 2018), οι οποίες θα λάβουν χώρα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Απριλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.