Ωρολόγια Προγράμματα Ειδικοτήτων Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2018Β

Παρακάτω βρίσκονται τα ωρολόγια προγράμματα και οι οδηγοί σπουδών ανά εξάμηνο και ειδικότητα. Σας εφιστούμε την προσοχή να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες καθώς κάποια από τα ωρολόγια προγράμματα ενδέχεται ν’ αλλάξουν.

Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/ες και οι εκπαιδευτές/τριες να προσέξουν στα ωρολόγια προγράμματα το χώρο διδασκαλίας στον οποίο θα πραγματοποιηθεί το εκάστοτε μάθημα (2ο ΙΕΚ, 1ο ΙΕΚ, 1ο ή 2ο Εργαστηριακό Κέντρο κλπ).

Στα μαθήματα που δεν εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο κάποιου/ας εκπαιδευτή/τριας σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 24/10/2018 και θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις.

Γ’ εξάμηνο

Α’ εξάμηνο

Στοιχεία επικοινωνίας 1ου Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

  • 1ο Δ.Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου: Εσταυρωμένος, τηλ. 2810 262720, 261114, e-mail: 1iekirak@sch.gr, site: 1iek-irakl.ira.sch.gr , google-map
  • 1ο Ε.Κ.: Ιτάνου 40, Κηπούπολη, τηλ. 2810323097, e-mail: mail@1sek-irakl.ira.sch.gr, site: http://1sek-irakl.ira.sch.grgoogle-map
  • 2ο Ε.Κ.: Φιλικής Εταιρίας και Δαφέρμου – Αγ. Αικατερίνη, Κατσαμπάς, τηλ. 2810371153,e-mail: mail@2sek-irakl.ira.sch.gr, site: http://2sek-irakl.ira.sch.grgoogle-map

Κατάθεση δικαιολογητικών υποψηφίων εκπαιδευτών/τριών φθινοπωρινού εξαμήνου 2018Β και εαρινού εξαμήνου 2019Α

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές/τριες που δηλώνουν το 2ο Δ.Ι.Ε.Κ. ως πρώτη επιλογή και συνεπώς θα καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους σε αυτό, ότι οι ημερομηνίες υποβολής των φακέλων τους είναι από 17  έως και 28 Αυγούστου 2018 10:00-14:00 καθημερινά.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτές/τριες, για τη διευκόλυνση της διοικητικής επαλήθευσης που θα ακολουθήσει, να καταθέτουν μαζί με την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη αίτησή τους τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στη μοριοδότησή τους, με τη σειρά που αναγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Τυχόν επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία ο εκπαιδευτής/τρια θέλει να καταθέσει μαζί με την αίτησή σου, και τα οποία δεν αναφέρονται στα μοριοδοτούμενα κριτήρια, μπορούν να κατατεθούν μετά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται ρητά στη μοριοδότηση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών δημοσίων Ι.Ε.Κ. χειμερινού εξαμήνου 2018Β & εαρινού εξαμήνου 2019Α

Ανακοινώθηκε σήμερα 3/8/2018 από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2018-2019 (χειμερινό εξάμηνο 2018Β, εαρινό εξάμηνο 2019Α).

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση και να κατεβάσετε την πρόσκληση πατώντας εδώ.

Αποτελέσματα Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων 1ης περιόδου 2018

Από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανακοινώθηκαν σήμερα 3/8/2018 τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της 1ης περιόδου 2018.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο πατώντας εδώ.

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ)

Δημοσιεύτηκαν σε Φ.Ε.Κ. τα νέα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Ν. 4186/2013.
Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ (3007/τ.Β’/25-7-2018) πατώντας εδώ.