Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης eClass

Σας ενημερώνουμε ότι το 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου έχει ήδη εγκαταστημένη και σε χρήση τα τελευταία χρόνια την ηλεκτρονική πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eClass.

eClass | 2o Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου
eClass 2ου Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου : 2iek-irakl.ira.sch.gr/openeclass

Στο πλαίσιο της προσπάθειας υποστήριξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτών και καταρτιζόμενων, προσκαλούνται οι Εκπαιδευτές/τριες σε ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα eClass, για κάθε μάθημα που διδάσκουν προς μελέτη από τους σπουδαστές. Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της αλληλεπίδρασης σπουδαστών και εκπαιδευτών προτείνεται η δυνατότητα συμπλήρωσης τεστ, ερωτηματολογίων ή εκπόνησης γραπτών εργασιών από τους σπουδαστές τις οποίες θα αναρτούν στην πλατφόρμα eClass.

Επισημαίνεται ότι η λειτουργία της eClass δεν έχει στόχο να αντικαταστήσει τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία αλλά λειτουργεί συνεπικουρικά αυτής τόσο κατά την παρούσα φάση αναστολής των μαθημάτων – αποτελώντας το πλέον πρόσφορο εργαλείο για τη διατήρηση εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων με την εκπαιδευτική διαδικασία – όσο και μετέπειτα (όταν επανέλθουμε σε κανονική λειτουργία).

Οδηγίες προς Εκπαιδευτές

Όσοι εκπαιδευτές/τριες δεν έχουν λογαριασμό θα τον λάβουν άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eMail) από το ΙΕΚ.
Σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας, θα σταλούν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή: docs.openeclass.org/el/3.3/mant

Οδηγίες προς Καταρτιζόμενους

Έχουν ήδη δημιουργηθεί λογαριασμοί για κάθε καταρτιζόμενο και έχει γίνει η σχετική ενημέρωση με τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης (όνομα χρήστη, κωδικός).
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές οδηγίες χρήσης στο Εγχειρίδιο Εκπαιδευόμενου: docs.openeclass.org/el/3.3/mans

Στην ενότητα Εγχειρίδια, υπάρχει μια πλήρη λίστα με οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας για Εκπαιδευτές και Εκπαιδευόμενους: 2iek-irakl.ira.sch.gr/openeclass/info/manual.php

Σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη Γραμματεία, περιγράφοντας το θέμα που σας απασχολεί.
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση και τη συνεισφορά σας, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παράταση των μέτρων πρόληψης – Λειτουργία ΙΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 68/τ.Α’/20-3-2020 παρατείνεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα έως και 10/04/2020 συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Επισημαίνουμε ότι στις «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα Μαθητείας και η Πρακτική Άσκηση.

Κατόπιν αυτού, δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα κατάρτισης, ούτε Πρακτική Άσκηση στο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου έως και 10/04/2020.

Σχετικά με τη λειτουργία του ΙΕΚ παρακαλούμε δείτε το αντίστοιχο άρθρο.

Λειτουργία Ινστιτούτου όσο διαρκούν τα μέτρα πρόληψης

Μένουμε ΣπίτιΛαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία του Διοικητικού προσωπικού του Ινστιτούτου και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης που λαμβάνονται, προτρέπουμε τους ενδιαφερόμενους, έως την 10η Απριλίου 2020 και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, να αποφεύγουν την αυτοπρόσωπη παρουσία τους και να προτιμούν για την επικοινωνία και εξυπηρέτηση τους με το 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου τους εξής τρόπους:

– μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (eMail) στο g2iekira@sch.gr,
– μέσω τηλεφώνου στα 2810 762762 & 762722,
– μέσω τηλεομοιοτυπίας (Fax) στο 2810 762422.

Στη ιστοσελίδα μας Αιτήσεις-Έντυπα, είναι διαθέσιμα όλα τα έντυπα σε μορφή PDF (για εκτύπωση) ή σε μορφή DOC, ODT (για επεξεργασία) τα οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμπληρώσει και αποστείλει με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις το Ινστιτούτο θα δέχεται αυτοπρόσωπη παρουσία των ενδιαφερόμενων και κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

Σχετικά: Δείτε το άρθρο για την αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. παρατείνεται έως τις 30/04/2020.

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση: Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ και ΣΕΚ 

Υπενθυμίζεται ότι η υποβολή αιτήσεων αφορά όλες τις ειδικότητες Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης για τις οποίες έχουν αναπτυχθεί και δημοσιεύονται:
α. οι Οδηγοί Σπουδών των ειδικοτήτων
βλ. σχετικά: www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013 και
β. οι Κατάλογοι Ερωτήσεων των εξετάσεων για κάθε ειδικότητα.
βλ. σχετικά: www.eoppep.gr/index.php/el/certification-exams/trapeza_thematwn.

Μπορείτε να ενημερώνεστε σχετικά στον ιστότοπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.: www.eoppep.gr

Αναστολή Λειτουργίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 783Β΄/10-3-2020 επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11/03/2020 έως και 24/03/2020 συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών λειτουργιών, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία.
Από την ως άνω προσωρινή απαγόρευση εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες.

Επισημαίνουμε ότι στις «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα Μαθητείας και η Πρακτική Άσκηση.

Κατόπιν αυτού, δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα κατάρτισης στο 2ο Δ.ΙΕΚ Ηρακλείου για 14 μέρες, από 11/03/2020 έως και 24/03/2020.